اکران آثار خارجی در گام اول رضایت بخش نبوده است

شهاب شهرزاد کارشناس در برنامه «حوض نقره» به بررسی اکران فیلم های خارجی در سینماهای ایران پرداخت.

1397/04/17
|
07:24

شهاب شهرزاد کارشناس در برنامه «حوض نقره» به بررسی اکران فیلم های خارجی در سینماهای ایران پرداخت.

دسترسی سریع