بحث بیمه رانندگان در مجلس در حال پیگیری است

رضا قاضی معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی در بخش صفحه من رادیو ایران

1397/09/21
|
14:38

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ رضا قاضی معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی در بخش صفحه من رادیو ایران درباره مشکلات بیمه ای رانندگان تاکسی گفت : از سال 88 دولت 50 درصد بیمه رانندگان تاکسی را به عنوان یارانه پرداخت می کرد.
وی در ادامه افزود : از اردیبهشت سال 94 رانندگانی که خارج شدند و رانندگان جدید آمدند، یارانه بیمه شامل رانندگان جدید نشد و سازمان تامین اجتماعی هم معتقد است دولت باید ایران یارانه را پرداخت کند.
رضا قاضی معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همچنین خاطرنشان کرد : پیگیری های زیادی شد و این بحث در مجلس در حال پیگیری است و اگر اعتبار برای سال آینده مصوب شود و در بودجه بیاید امیدواریم از ابتدای سال آینده بتوانیم 50 درصد یارانه را به رانندگان جدید اختصاص دهیم.
و/م

دسترسی سریع