اخذ کمیسیون اضافی شرکت های باربری از رانندگان

شکایات خود از طریق شماره (88890820) با دفتر حقوقی سازمان راهداری در میان بگذارید

1397/09/20
|
15:45

عباسعلی بنی اسدی مدیر کل دفتر حقوقی سازمان راهداری کشور در گفت و گو با «صفحه من» درباره اخذ کمیسیون اضافی شرکت های باربری از رانندگان صحبت کرد.

با هم بشنویم :

دسترسی سریع