انرژی های تجدید پذیر، توجه جهان را جلب کرده است

اقدامات سازمان تجارت جهانی در خصوص انرژی های تجدید پذیر

1397/06/10
|
11:45

سیامک اشک ریز پژوهشگر و مهندس تاسیسات در برنامه «رهاورد» اقدامات سازمان تجارت جهانی در خصوص انرژی های تجدید پذیر مورد شرح و تببین قرار داد.

دسترسی سریع