برخی مهارت های حاصل از بازی های رایانه ای؛ حتی در مدرسه هم یافت نمی شود

«رضا احمدی» مدیر نظام رده بندی سنی بازی های رایانه ای، در برنامه «رهاورد» به تاثیرات مثبت و منفی بازی های رایانه ای پرداخت.

1397/06/03
|
06:13

«رضا احمدی» مدیر نظام رده بندی سنی بازی های رایانه ای، در برنامه «رهاورد» به تاثیرات مثبت و منفی بازی های رایانه ای پرداخت.

دسترسی سریع