سرای سخن

موضوع سخنرانی امروز در خصوص عواقب داشتن لجاجت در زندگی است

1397/05/17
|
07:04

سرای سخن برنامه است که سخنرانی بزرگان را ساعت 3:30 از رادیو ایران پخش می کند.
موضوع سخنرانی امروز در خصوص عواقب داشتن لجاجت در زندگی بود.
آیت الله مظاهری در این برنامه می فرمایند: لجاجت مانع رشد و پیشرفت انسان است. ایشان اشاره دارند افراد لجوج حق را در زندگی نمی پذیرند و همین موضوع باعث بروز برخی مشکلات در زندگی است.
به اتفاق این سخنرانی را با هم بشنویم

دسترسی سریع