باید در نگاه مردم و مسئولان تغییر ایجاد شود

مدیر ملی مقابله با گرد و غبار سازمان جنگل، مراتع و آبخیزداری در گفت و گو با برنامه سلام ایران گفت: بحران آب یک مسئله مهم است؛ باید مصرف بهینه و صرفه جویی را جدی گرفت و از روش های نوین بهره برداری استفاده کرد.

1397/03/28
|
14:28

دکتر طهماسبی مدیر ملی مقابله با گرد و غبار سازمان جنگل، مراتع و آبخیزداری در گفت و گو با «سلام ایران» به روز بیابان زدایی اشاره کرد و با بیان اینکه اگرچه کشورمان هم بیابان زایی دارد وهم با بیابان زدایی؛ گفت: با توجه به شرایط موجود در کشور، میزان بیان زایی انسانی و طبیعی در کشور کمی بیشتر از بیابان زدایی است. برای مقابله با این پدیده، باید در نگاه مردم و مسئولان تغییر ایجاد شود و اطلاع رسانی وسیعی در این زمینه صورت گیرد.
وی در ادامه به بحث آب نیز پرداخت وادامه داد: بحران آب یک مسئله مهم است؛ باید مصرف بهینه و صرفه جویی را جدی گرفت و از روش های نوین بهره برداری استفاده کرد.
این گفت و گو را در ادامه می شنوید.

دسترسی سریع