با هم مدرسه بسازیم

گردهمایی خیرین مدرسه ساز کشور در مدرسه دارالفنون برگزار شد.

1397/03/24
|
14:56

دو روز پیش بیستمین سالگرد تاسیس مجامع خیرین مدرسه ساز بود.در این گرد همایی فضایی ایجاد شد برای افرادی که توان مدرسه سازی را ندارند ولی توانایی تجهیز مدرسه را دارند از این رو شعار امسال این خیرین «با هم مدرسه بسازیم» بود.
ویژه برنامه افطار رادیو ایران "قرار اسمانی" هم از مدرسه دارالفنون پخش شد.
در این برنامه با نعمت بنی ادم رییس مجمع خیرین مدرسه ساز گفت و کو شد به اتفاق بشنویم

دسترسی سریع