تجهیزات کاهنده، مصرف آب را به حدقل می رساند

«سیامک اشک ریز» کارشناس و پژوهشگر در برنامه «رهاورد»توضیح می دهد

1397/03/19
|
09:15

«سیامک اشک ریز» کارشناس و پژوهشگر در برنامه «رهاورد»توضیح می دهد

دسترسی سریع