مصرف دارو حتما با تجویز پزشک صورت گیرد

سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت و گو با برنامه «رهاورد» گفت

1397/03/15
|
07:42

سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت و گو با برنامه «رهاورد» گفت: مصرف بی رویه دارو، عوارضی زیادی را بر جای می گذارد، فرصت سوزی در درمان صحیح بیمار از جمله این موارد است
دکتر کیانوش جهان پور سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت و گو با برنامه «رهاورد» با اشاره به اینکه مصرف خود سرانه دارو یکی از معضلاتی است که جامعه گریبانگیر آن شده؛ این باره گفت: داروها به جز موارد خاص باید با تجویز پزشک صورت گیرد و داروخانه ها نیز می بایست ملزم به ارائه داروهایی باشند که با تجویز صادر شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه امروزه مصرف خودسرانه دارو بنا به شرایط اقتصادی فراوان گردیده؛ افزود: مصرف بی رویه دارو، عوارضی زیادی را بر جای می گذارد، فرصت سوزی در درمان صحیح بیمار از جمله این موارد است...

دسترسی سریع