مرحله تازه «آیین سخن » در رادیو ایران

رادیو ایران در راستای نگهبانی از زبان ارجمند فارسی حرکت آیین سخن را در اردیبهشت ماه آغاز کرده و پی می گیرد.

1397/02/16
|
10:48

مردم می توانند واژه سازی کنند و به فرهنگستان پیشنهاد دهند.
رادیو ایران در راستای نگهبانی از زبان ارجمند فارسی حرکت آیین سخن را در اردیبهشت ماه آغاز کرده و پی می گیرد.
«آیین سخن» نام پویشی است برای نگهبانی از زبان فارسی و جلب توجه مردم و نخبگان به زبان فارسی این حرکت نخست بار در دی ماه 95 روی آنتن رادیو ایران رفت و از طرف مردم و هنرمندان و صاحبنظران استقبال شد.
اردیبهشت امسال ،«آیین سخن» روی «قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی و عناوین بیگانه» تمرکز کرده و بر آن است تا در باره این قانون ،چگونگی اجرا و احیانا مشکلات اجرایی آن فعالیت رسانه ای کند .
یدالله گودرزی مدیر گروه فرهنگ و اندیشه در این باره گفت: با توجه به اینکه روز بزرگداشت فردوسی و روز بزرگداشت زبان فارسی 25 اردیبهشت است با دستور مدیر شبکه دکتر محمد زاده قرار شد «آیین سخن» از این ایام برگزار و به صورت متمرکز در باره قانونی که برای حفظ زبان فارسی تصویب شده کار شود.
این قانون سال 1375 تصویب شده است اما متاسفانه هنوز آنچنانکه باید و شاید اجرایی نشده است.همچنین در ماه اردیبهشت فراخوان و مسابقه ای برای مردم هم در نظر گرفته شده است که جوایز آن را فرهنگستان زبان و ادب فارسی به برندگان اهدا خواهد کرد.
هر هفته چهار واژه بیگانه در برنامه «کافه هنر» رادیو ایران مطرح می شود و از مردم می خواهیم که واژه سازی کنند و معادل برای آنها پیشنهاد دهند.
گودرزی افزود: اکنون ،زمانی است که هر ایرانی عاشق ایران باید کاری برای زبان فارسی بکند و در خود در نگهبانی زبان فارسی بکوشد.
رادیو ایران پایگاهی است برای این امر ،یعنی نگهبانی از زبان فارسی.مردم می توانند هر پیشنهاد یا نظری در این راستا دارند به رادیو ایران بگویند ،مطمئن باشند که پیگیری می شود .
یدالله گودرزی گفت: خوشبختانه سازمان و ارگانهای فرهنگی و رسانه ها همکاری خوبی با رادیو ایران در این زمینه دارند و ما با فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم همکاری خوبی داریم .
گودرزی افزود:گزارشگران رادیو ایران به میان مردم خواهند رفت و از کافه ها ،مغازه ها و فروشگاهها در باره نام آنها گزارش خواهند گرفت و نظر مردم را در این باره خواهند گرفت.
گفتنی است :«آیین سخن» شعارهایی ویژه خود دارد و با این شعارها مردم را به همراهی با پویش فرا خوانده است.«هر ایرانی نگهبان زبان فارسی» و « من نگهبان زبان فارسی هستم».وبگاه رادیو ایران برای ارتباط بیشتر در اختیار مخاطبان است :radioiran.ir

دسترسی سریع