دولت مستعجل در رادیو ایران

رادیو ایران به مناسبت سالگرد شهادت امیر کبیر ویژه برنامه «دولت مستعجل» را پخش می کند.

1396/10/18
|
09:08

به گزارش شبکه رادیویی ایران در این ویژه برنامه نامه امیر کبیر به وزاری مختار روس و انگلستان در باره ی خرمشهر و سیاست خارجی امیر کبیر بیان می شود.
علی الله جانی پژوهشگر عرصه ی تاریخ معاصر ایران کارشناسی برنامه را بر عهده دارد.
دولت مستعجل 20 دی ماه به تهیه کنندگی و نویسندگی سعید سلیمانی ،مجری محمد رضا درویش و گوینده ارم حسن همایی از آنتن رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع