صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

استاد نوری یشکسوت گویندگی رادیو

استاد نوری درباره برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی هنری مردم و رادیو با عنوان «ایران من» می گوید:
«ایران من» جشنواره ای برای تعیین برتری ها و کاستی های برنامه سازی است که بی شک در هدایت برنامه سازان موثر است.
به گزارش ستاد خبری اولین جشنواره فرهنگی هنری مردم و رادیو استاد غلامعلی امیر نوری تصریح کرد:
بی گمان می دانیم که رادیو بزرگترین و تاثیر گزار ترین دانشگاه و از رکن های مهم زندگی امروز است.
او ادامه داد : رادیو ایران که اولین رادیو در ایران است ،اکنون با مدیریت آقای مهندس احمد پور و همراهی یاران و همکارانش هر سال برای تعیین برتری ها و کاستی های برنامه سازی مسابقه ای با عنوان جشنواره که در تشویق و هدایت برنامه سازان اثر مثبت دارد بر گزار می کنند.
او با این شعر سخنان خود را پایان داد: «این جشنواره ها سبب اعتلا بود،امیدمان حمایت و لطف خدا بود.

مرتبط با این خبر

  • فرهنگ سازی و تبین مفاهیم اقتصاد مقاومتی در" ایران من"

  • جشنواره رادیو ،تنها روزنه امید

  • مخاطب ویژه رادیو بودم

  • جشنواره ایران من؛ دریچه ای تازه در راستای داد و ستد رسانه ای

  • از جشنواره ای شبیه «ایران من» شروع کردم

  • تقدیر معاون امور راهبردی و اشراف فرماندهی معظم کل قوا از رادیو ایران

  • ژنرال رادیوجمعه ای شد!

  • ارسال 800 اثر به دبیر خانه جشنواره فرهنگی هنری مردم و رادیو

  • تجلیل ارتش از برنامه سازان حماسه و دفاع مقدس رادیو ایران

  • جشنواره ایران من، فضایی برای اطلاع رسانی