پنجشنبه جمعه پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 22:05 به مدت 55

رادیو ایران

پنجشنبه جمعه

مریم نشیبا از مردم خواست شیوه نامه های بهداشتی را رعایت كنند

مرم نشیبا گوینده و پیشكسوت رادیو در برنامه پنجشنبه جمعه گفت: با كرونا دوست هستم اما اصول و شیوه نامه های بهداشتی را كاملا رعایت می كنم.

مریم نشیبا گوینده و قصه گوی پیشكسوت رادیو است.
او كه سال هاست سكان شب بخیر كوچولو در دستش است در برنامه «پنج شنبه جمعه» رادیو ایران از 43 سال فعالیت رادیویی و زندگی در شرایط كرونا گفت.
به گزارش شبكه رادیویی ایران، این استاد و پیشكسوت رادیویی در این گفتگوی تلفنی بر لزوم رعایت اصول بهداشتی برای پیشگیری از شیوع كرونا نیز تأكید كرد.
برنامه پنجشنبه و جمعه روزهای پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت 22:00 به تهیه كنندگی زهرا قائدی و اجرای منصور ضابطیان از رادیو ایران پخش می شود.

1399/09/16
|
10:00
دسترسی سریع
پنجشنبه جمعه