پنجشنبه جمعه پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 22:05 به مدت 55

رادیو ایران

پنجشنبه جمعه

موسیقی هنر بیان احساسات توسط صداهاست

سامان احتشامی نوازنده ساز پیانو در برنامه پنجشنبه جمعه، پاسخ هر پرسش را در قالب یك قطعه موسیقی نواخت.

سامان احتشامی یكی از برجسته ترین نوازندگان ایران است.
او كه در عرصه موسیقی از محضر اساتیدی همچون جواد معروفی، اسماعیل امین مؤید و استاد محمد سریر بهره برده، فعالیت موسیقیایی خود را با نواختن ساز پیانو آغاز كرده است.
به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه پنجشنبه جمعه این بار میزبان سامان احتشامی نوازنده ساز پیانو شده است.
برنامه پنجشنبه جمعه، پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت 22:00 به تهیه كنندگی زهرا قائدی و اجرا منصور ضابطیان از رادیو ایران پخش می شود.

1399/09/09
|
11:00
دسترسی سریع
پنجشنبه جمعه