پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

نویسنده و پژوهشگر زبان فارسی در رادیو ایران: از زبان پهلوی آثار چندانی بر جای نمانده است

دکتر محمد جعفر محمدزاده گفت: در دوره فرمانروایی اشکانیان زبان پهلوی زبان دولتی و اداری مناطق وسیعی از ایران می شود.

در اوائل دوره اشکانی پارسی میانه تنها در جنوب غربی ایران رواج داشت اما در دوره ساسانیان این زبان به عنوان زبان رسمی قلمرو حکومت شناخته شد.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب پارسی در برنامه پارسی گویان در این باره بیشتر توضیح می دهد.
دکتر محمد جعفر محمدزاده در این باره گفت: فرمانروایی اشکانیان از اواسط قرن سوم پیش از میلاد تا سه قرن پس از میلاد بوده است در این دوره زبان پهلوی زبان دولتی و اداری مناطق وسیعی از ایران می شود.
برنامه پارسی گویان شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 16:00 از رادیو ایران پخش می شود.

1399/05/19
|
13:48
دسترسی سریع
پارسی گویان