پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

سعدی در کتاب «گلستان»، پادشاهی را در برابر درویشی قرار داده است

دکتر محمد جعفر محمد زاده نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی در برنامه پارسی گویان گفت:گلستان سعدی در میان آثار نثر فارسی بر رفیع ترین قله ادب فارسی قرار گرفته است.

در تقویم جلالی، اول اردیبهشت ماه روز بزرگداشت مصلح الدین سعدی شاعر پرآوازه ایرانی است.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر محمد جعفر محمد زاده نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی در برنامه «پارسی گویان» درباره گلستان سعدی بیشتر توضیح می دهد.
برنامه «پارسی گویان» جمعه هر هفته ساعت 23:05 با اجرای «حسن همایی» از رادیو ایران پخش می شود.

1399/02/07
|
10:29
دسترسی سریع
پارسی گویان