تالار آینه یكشنبه/سه شنبه از ساعت 22:05 به مدت 15

رادیو ایران

تالار آينه

اتحادیه ی ابلهان شاهكاری از جان كندی تول

در نظر سنجی سال 2005 مجله تایمز، كتاب از میان آثار منتشر شده 25 سال گذشته، جایگاه ششم از آن «اتحادیه ی ابلهان» خود كرد.

«اتحادیه ی ابلهان» كتابی نوشته جان كندی تول است؛ كتابی كه نخستین بار در دو هزار و 500 نسخه منتشر شد و غوغایی به پا كرد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه تالار آینه این بار به سراغ جان كندی تول رفته و یكی از كتاب های او «اتحادیه ی ابلهان» را مورد شرح و تفصیل قرار داده است.

در نظر سنجی سال 2005 مجله تایمز، كتاب از میان آثار منتشر شده 25 سال گذشته، جایگاه ششم از آن «اتحادیه ی ابلهان» خود كرد.

1402/10/20
|
07:54
دسترسی سریع
تالار آینه