تالار آینه یكشنبه/سه شنبه از ساعت 22:05 به مدت 15

رادیو ایران

تالار آينه

روایت دشت فتح المبین؛ پیام پیروزی

18 ماه عراقی ها زمین های غرب كرخه را اشغال كرده بودند و در تمامی آن روزها توپخانه شان شهرهای ذرفول، شوش و اندیشمك را گلوله باران كردند.

روایت دشت فتح المبین ، پیام پیروزی كتاب نهم از مجموعه كتاب های راوی است، این مجموعه هر چند یك تلاش ابتدایی است و جای تكمیل بسیار دارد اما سعی كرده از تجربه های قبلی استفاده و قدمی جدیدتر بردارد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه تالار آینه این بار به سراغ مجموعه كتاب های راوی رفته و از این مجموعه روایت دشت فتح المبین مورد شرح و تفصیل قرار داده است.

در ادامه می شنوید.

1402/10/04
|
19:22
دسترسی سریع
تالار آینه