تالار آینه یكشنبه/سه شنبه از ساعت 22:05 به مدت 15

رادیو ایران

تالار آينه

كتابی درباره ابوریحان بیرونی در برنامه «تالار آینه»

در پیشگفتار ابوریحان بیرونی زندگی و آثار آمده؛ این مجموعه شامل هفت مقاله درباره ابوریحان محمد بن احمد بیرونی ریاضیدان، جغرافیدان و فیلسوف بزرگ ایرانی و آثار اوست.

ابوریحان بیرونی زندگی و آثار، عنوان كتابی است كه در سال 1402 توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده است.

این مجموعه را جمعی از مولفان دانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی «اسماعیل سعادت» نوشته اند.

به گزارش شبكه رادیویی ایران؛ برنامه «تالار آینه» این بار به سراغ فرهنگستان زبان و ادب فارسی رفته و كتاب «ابوریحان بیرونی زندگی و آثار» كه سال 1402 توسط این نهاد فرهنگی به چاپ رسیده است را مورد شرح و نقد و تفصیل قرار داده است.

در پیشگفتار این كتاب آمده؛ این مجموعه شامل هفت مقاله درباره ابوریحان محمد بن احمد بیرونی ریاضیدان، جغرافیدان و فیلسوف بزرگ ایرانی و آثار اوست؛ مجموعه با زندگی ابوریحان آغاز می شود.

برنامه «تالار آینه» روزهای یكشنبه و سه شنبه ساعت 22:30 با اجرای «شهاب شهرزاد» از رادیو ایران پخش می شود.

1402/07/10
|
20:32
دسترسی سریع
تالار آینه