پارك ساعی پنجشنبه از ساعت 18:30 به مدت 55

رادیو ایران

پارك ساعي

شهین و مهین در «پارك ساعی» از ترافیك شهری می گویند

پارك ساعی در حقیقت ادامه مسابقه یك دو صدا می باشد یعنی كسانی كه به مرحله نیمه نهایی مسابقه یك دو صدا راه می یابند مجوز حضور در برنامه و همچنین فضای برنامه سازی رادیویی را پیدا می كنند

مهران حبیبی گزارشگر رادیو ایران برای ضبط گزارش #پشت_صحنه اینبار به سراغ دو تن از عوامل پارك ساعی (خانم الماسی پور و خانم سالاری) بازیگران آیتم شهین و مهین رفته و با آنها گفتو گو كرده است.
این هفته شهین و مهین از ترافیك شهری می گویند. به اتفاق این گفت و گو را بشنویم

1399/10/10
|
13:43
دسترسی سریع
پارك ساعی