پارك ساعی پنجشنبه از ساعت 18:30 به مدت 55

رادیو ایران

پارك ساعي

عوامل ساعی در «پارك ساعی»

پارك ساعی در حقیقت ادامه مسابقه یك دو صدا می باشد یعنی كسانی كه به مرحله نیمه نهایی مسابقه یك دو صدا راه می یابند مجوز حضور در برنامه و همچنین فضای برنامه سازی رادیویی را پیدا می كنند

مهران حبیبی گزارشگر رادیو ایران برای ضبط گزارش پشت صحنه اینبار به سراغ مهدی ساعی تهیه كننده خوش ذوق برنامه «پارك ساعی»رفته است
ساعی، علت نامگذاری این برنامه را سعی و تلاش عوامل می داند و وی معتقد است «پارك ساعی» اولین برنامه تعاملی رادیو است.
در ادامه این گفت و گو را به اتفاق بشنویم

1399/10/11
|
11:38
دسترسی سریع
پارك ساعی