پارك ساعی پنجشنبه از ساعت 18:30 به مدت 55

رادیو ایران

پارك ساعي

«بچه زبل» در پارك ساعی نگران كرونا نیست

«بچه زبل» نام یكی از بخش های برنامه «پارك ساعی » است.

پارك ساعی در حقیقت ادامه مسابقه یك دو صدا می باشد یعنی كسانی كه به مرحله نیمه نهایی مسابقه یك دو صدا راه می یابند مجوز حضور در برنامه و همچنین فضای برنامه سازی رادیویی را پیدا می كنند و پس از آموزش مقدماتی، شروع به ساخت بخش های كوتاه و همسو با دیگر اعضا می نمایند.

مهران حبیبی گزارشگر رادیو ایران برای ضبط گزارش پشت صحنه به استودیو رادیو ایران رفته و با مرضیه نهنگ زاده نویسنده و مجری بخش «بچه زبل» در خصوص نگرانی های دوران كرونایی گفت و گو كرده است به اتفاق بشنویم

1399/10/05
|
10:30
دسترسی سریع
پارك ساعی