پارك ساعی پنجشنبه از ساعت 18:30 به مدت 55

رادیو ایران

پارك ساعي

ورزش های زمستانی در برنامه «پارك ساعی»

ماجراهای مشتی مسلم (بخش طنز پارك ساعی) درباره انواع آدم برفی، سرخوردن روی برف و اسكی صحبت می كند.

با سرد شدن هوا و برف پوش شدن طبیعت، تفریحات و ورزش های زمستانی هم طرفداران زیادی پیدا می كنند.
به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «پارك ساعی» رادیو ایران این بار در بخش «ماجراهای مشتی مسلم» درباره ورزش های زمستانی توضیح می دهد.
برنامه «پارك ساعی» پنج شنبه هر هفته ساعت 18:00 از رادیو ایران پخش می شود.

1398/11/13
|
09:45
دسترسی سریع
پارك ساعی