پارك ساعی پنجشنبه از ساعت 18:30 به مدت 55

رادیو ایران

پارك ساعي

در پایتخت چه خبر است؟

تله صدا در برنامه پارك ساعی نگاهی دارد به برخی شخصیت ها در سریال پایتخت...

برنامه پارك ساعی رادیو ایران بخش دارد تحت عنوان تله صدا كه در این بخش صدای تلویزیون و برنامه های طنز با نگاهی جذاب پخش می شود.
این بار این بخش با توجه به سریال پایتخت صداهایی را پخش كرده است.
این بخش را می شنویم :

1397/12/20
|
09:23
دسترسی سریع
پارك ساعی