پارك ساعی پنجشنبه از ساعت 18:30 به مدت 55

رادیو ایران

پارك ساعي

سریال یادداشت های كودكی را خیلی دوست دارم

امیر نوری در پارك ساعی گفت كه هنوز شرایط نقش خوب برایش ایجاد نشده است ...

برنامه پارك ساعی این هفته گفت و گوی جالب و شنیدنی با امیر نوری بازیگر طنز سینما و تلویزیون داشت.
امیر نوری در این برنامه گفت خیلی اقتصادی است ...
او اهل تهران است و در این برنامه گفت شرایط نقش خوب برایش ایجاد نشده است و نقش هایی كه به او پیشنهاد می شود در حد سرباز و دانشجو و ... است..
امیر نوری در این گفت و گو همچنین گفت : سریال یادداشت های كودكی را خیلی دوست دارد...
این گفت و گو را با هم می شنویم :
و/م

1397/11/01
|
10:38
دسترسی سریع
پارك ساعی