پارك ساعی پنجشنبه از ساعت 18:30 به مدت 55

رادیو ایران

پارك ساعي

والدینم برای حضور در فضای هنری مرا حمایت كردند

شبنم فرشادجو بازیگر تئاتر و سینما در برنامه پارك ساعی رادیو ایران

شبنم فرشادجو بازیگر تئاتر و سینما در برنامه پارك ساعی رادیو ایران از زندگی شخصی و حرفه اش صحبت كرد.
او ورزشكار است و در این برنامه به این موضوع اشاره كرد كه برای كار هنری خانواده اش حمایتش كردند.
این گفت و گو را می شنویم :

1397/10/02
|
13:11
دسترسی سریع
پارك ساعی