صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

ممنوعیت کشت برنج در کشور به غیر از دو استان شمالی

مهندس «جمیل علیزاده شایق» دبیر انجمن برنج و دکتر «محمدرضا یوسفی» کارشناس کشاورزی در برنامه «میزبان» به بحث و بررسی بحث ممنوعیت کشت برنج در کشور به غیر از دو استان شمالی پرداختند.

مرتبط با این