خانواده ای به نام ایران 12 تا 22 بهمن از ساعت 9 به مدت 60

رادیو ایران

خانواده اي به نام ايران

قیام مردم كرمان در 24 مهر 57

پخش گزارشی مستند در برنامه «خانواده ای به نام ایران».

مردم كرمان در 24 مهر سال 57 با برگزاری حماسه ای بزرگ، ایستادگی و مقاومت شان در برابر ظلم و جور را برای همه آشكار كردند.
به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «خانواده ای به نام ایران» درباره حادثه 24 مهر سال 57 گزارش مستندی را پخش كرده است.
برنامه «خانواده ای به نام ایران» در دهه مبارك فجر شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:00 از رادیو ایران پخش می شود.

1398/11/16
|
10:57
دسترسی سریع
خانواده ای به نام ایران