قرار بی قراران هر روز از ساعت 2:30 الی 4 به مدت 1:30

رادیو ایران

قرار بی قراران

کودکان را مازاد جامعه نپنداریم

کودکی در آستانه فروپاشی و سرکوب نداهای درونی خودش است

موضوع برنامه: کودکی در آستانه فروپاشی و سرکوب نداهای درونی خودش است

1396/04/06
|
06:41
دسترسی سریع
قرار بی قراران