قرار بی قراران هر روز از ساعت 2:30 الی 4 به مدت 1:30

رادیو ایران

قرار بی قراران

پسری با آرزوهای زیبا

بچه های کار؛ روایتی از زندگی پسری که فوتبال را عاشقانه دوست دارد

موضوع برنامه: بچه های کار؛ روایتی از زندگی پسری که فوتبال را عاشقانه دوست دارد

1396/04/03
|
06:54
دسترسی سریع
قرار بی قراران