قرار بی قراران هر روز از ساعت 2:30 الی 4 به مدت 1:30

رادیو ایران

قرار بی قراران

رویا؛ کودکی که آمدنش کسی را خوشحال نکرد

بچه های کار؛ کودکانی که غم و رنج برایشان رقم خورده و حق هیچ گونه انتخاب هم ندارند

موضوع: بچه های کار؛ کودکانی که غم و رنج برایشان رقم خورده و حق هیچ گونه انتخاب هم ندارند

1396/03/30
|
08:18
دسترسی سریع
قرار بی قراران