قرار بی قراران هر روز از ساعت 2:30 الی 4 به مدت 1:30

رادیو ایران

قرار بی قراران

گاهی یک لبخند می تواند مسیر تازه ای باشد؛ برای بعضی ها که پناهی ندارند

بچه های دیروزی که می توانند به بچه های امروز کمک کنند

موضوع برنامه: بچه های دیروزی که می توانند به بچه های امروز کمک کنند

1396/03/18
|
06:14
دسترسی سریع
قرار بی قراران