قدر قرآن هر روز از ساعت 4:30 الی 5:30 به مدت یك ساعت

رادیو ایران

قدر قرآن

ترتیل جزء هفدهم قرآن

استاد منشاوی

ترتیل جزء هفدهم قرآن

1397/03/12
|
07:49
دسترسی سریع
قدر قرآن