قدر قرآن هر روز از ساعت 4:30 الی 5:30 به مدت یك ساعت

رادیو ایران

قدر قرآن

ترتیل قرآن کریم جزء هفتم

با صدای استاد محمدصدیق منشاوی

شنونده این بخش باشید

1397/03/02
|
07:31
دسترسی سریع
قدر قرآن