قدر قرآن هر روز از ساعت 4:30 الی 5:30 به مدت یك ساعت

رادیو ایران

قدر قرآن

ترتیل قرآن کریم جزء ششم

با صدای محمد صدیق منشاوی

جزء ششم سوره مبارکه نساء و سوریه مبارکه مائده

1397/03/01
|
07:07
دسترسی سریع
قدر قرآن