روز انتخاب جمعه از ساعت 8:30 به مدت تا پایان رای گیری

رادیو ایران

روز انتخاب

اخبار انتخابات از تبریز

گزارشگران رادیو ایران در سراسر ایران حضور دارند

گزارشگران رادیو ایران در سراسر ایران حضور دارند

1396/02/29
|
17:55
دسترسی سریع
روز انتخاب