روز انتخاب جمعه از ساعت 8:30 به مدت تا پایان رای گیری

رادیو ایران

روز انتخاب

جمهوری اسلامی ایران الگویی از مردمسالاری دینی ارائه داده است

29 اردیبهشت مسئله حضور مردم مهم است

کارشناس : دکتر حسن هانی زاده
در برنامه روز انتخاب

1396/02/29
|
12:11
دسترسی سریع
روز انتخاب