ورزش ایران شنبه ‌تا پنجشنبه از ساعت 19 به مدت 45

«آیكیدو كاراته» سبكی نوپا اما پر عقبه

امیر حسین امیری صاحب سبك آیكیدو كاراته در برنامه ورزش ایران گفت: كاراته سبك آیكیدو كاراته تلفیقی از سبك آی كی دو و كاراته و زیر مجموعه ای از فدراسیون كاراته است.

هنر رزمی و زیبای آیكیدو با تكنیكهای ناب و خاص، پس از گذشت حدود 30 سال از فعالیت مستمر در كشور، اكنون وارد مرحله جدیدی شده است.
امیر حسین امیری رئیس جوان و پر توان سبك آیكیدو كاراته با اعتماد به نیروی جوان و استفاده از تجارب پیشكسوتان این هنر رزمی در این مدت كوتاه عملكرد قابل قبولی داشته است.
به گزارش شبكه رادیویی ایران، امیر حسین امیری صاحب سبك آیكیدو كاراته در برنامه ورزش ایران در این باره بیشتر توضیح می دهد.
برنامه ورزش ایران شنبه تا پنج شنبه هر هفته 19:05 از رادیو ایران پخش می شود.

1399/08/27
|
09:40
دسترسی سریع
ورزش ایران