کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:50 به مدت 40

رادیو ایران

كافه هنر

ترجمه را اساسا یک اقدام مثبت تلقی می کنم

معیارهای تشخیص یک ترجمه خوب

«مهدی افشار» استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در برنامه «کافه هنر» معیارهای تشخیص یک ترجمه خوب را مورد بررسی قرار داد.

1397/05/24
|
06:34
دسترسی سریع
کافه هنر