ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:10 به مدت 105

در رادیو ایران مطرح شد: در مسیر زندگی از تجربیات دیگران استفاده کنیم

مسافر تاکسی رادیویی گفت: زندگی پستی و بلندی زیادی دارد مهم آن است که انسان با صبر و حوصله مسیر راه را برای خود هموار سازد.

انسان در مسیر زندگی خود با سختی و ناهمواری های زیادی روبرو است، این سختی ها اگرچه طاقت فرساست اما منجر به رشد انسان می شود.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، مهدیه پهلوانی گزارشگر برنامه «ایرانشهر» این بار در تاکسی رادیویی با مسافری میانسال همسفر شده است.
مسافر میانسال که شغل کارگری دارد و گرمای تابستان کمی خسته اش کرده است، درباره موضوع برنامه (سختی های زندگی) می گوید: زندگی پستی و بلندی زیادی دارد مهم آن است که انسان با صبر و حوصله مسیر راه را برای خود هموار سازد.
برنامه ایرانشهر شتبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 19:10 از رادیو ایران پخش می شود.

1399/05/20
|
13:45
دسترسی سریع
ایرانشهر