ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:10 به مدت 105

برای سلامت خود و اطرافیان مان اصول بهداشتی را رعایت کنیم

مسافر این بار تاکسی رادیویی برنامه ایرانشهر می گوید: کرونا این روزها عادی شده است ...

این روزها که شیوع ویروس کرونا ذهن بسیاری را در ایران و جهان به خود درگیر کرده، هستند کسانی که با بی توجهی و عدم رعایت مسائل بهداشتی و شیوه نامه بهداشتی شدت رشد و سرایت این بیماری را افزایش داده اند.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، مهدیه پهلوانی گزارشگر برنامه ایرانشهر این بار در بخش تاکسی رادیویی با شهروند تهرانی در این خصوص گفت و گو کرده است.
مسافر این بار تاکسی رادیویی جوانی است که شغل آزاد دارد و در بحث مبارزه با کرونا خود را ملزم به رعایت اصول بهداشتی می داند.
او که از عدم رعایت اصول بهداشتی از سوی مردم گله مند است، می گوید: کرونا این روزها عادی شده است، همین عادی شدن باعث شده با آرامش بیشتر مسائل بهداشتی را رعایت کنم.
برنامه ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 19:10 از رادیو ایران پخش می شود.

1399/04/11
|
13:03
دسترسی سریع
ایرانشهر