ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:10 به مدت 105

مسافر تاکسی رادیویی از اشتباهات دیگران عصبانی می شود

مسافر این بار تاکسی رادیویی برنامه ایرانشهر در برابر اشتباهات دیگران واکنش نشان می دهد و این اشتباه اگر به خود فرد خطاکار آسیب برساند، اشتباه و خطایش را حتما به او گوشزد می کند.

مسافر این بار تاکسی رادیویی برنامه ایرانشهر خانم جوانی متولد 78 بود که با تجهیزات کامل بهداشتی در حال حرکت به مقصد تجریش بود.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، مهدیه پهلوانی گزارشگر برنامه ایرانشهر در تاکسی رادیویی با او درباره موضوع برنامه ( چگونگی برخورد با اشتباهات دیگران) گفت و گو کرده است.
مسافر این بار تاکسی رادیویی در برابر اشتباهات دیگران واکنش نشان می دهد و اگر این اشتباه به خود فرد آسیب برساند، اشتباه و خطایش را حتما به او گوشزد می کند.
برنامه ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 19:05 از رادیو ایران پخش می شود.

1399/03/27
|
08:50
دسترسی سریع
ایرانشهر