ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:10 به مدت 105

در ورزش اسلک لاین مسائل ایمنی باید رعایت شود

کیاوش شریفی یکی از اعضای گروه « ایران اسلک لاین در برنامه ایرانشهر گفت: ورزش اسلک لاین راه رفتن روی تسمه است و تمرکز و حفظ تعادل در آن نقش مهم و تعیین کننده دارد.

اسلک لاین یکی از ورزش های پرطرفدار در دنیا است.
این ورزش چند سالی ست که به ایران وارد شده و یکی از بزرگترین و حرفه ای ترین گروه های آن به نام« ایران اسلک لاین» در شهر اراک فعال است.
«کیاوش شریفی» یکی از اعضای گروه « ایران اسلک لاین» است.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، برنامه ایرانشهر رادیو ایران با این ورزشکار اراکی صحبت کرده است.
کیاوش شریفی، اسلک لاین کار ایرانی درباره این ورزش گفت: کار ورزش اسلک لاین راه رفتن روی تسمه است و تمرکز و حفظ تعادل در آن نقش مهم و تعیین کننده دارد.
برنامه ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 19:05 از رادیو ایران پخش می شود.

1399/03/21
|
10:08
دسترسی سریع
ایرانشهر