ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:10 به مدت 105

گفت و گو با با شهروند تاکسی دار شیرازی در برنامه ایرانشهر

آقای روستا یکی از رانندگان تاکسی شهر شیراز می گوید : این روزها به دلیل گرانی خودرو، امکانی برای تعویض ندارم اما اگر روزی بخواهم خودرویی خریداری کنم حتما از تولیدات داخلی استفاده می کنم.

این روزها بازار خودروی ایران به لحاظ نوع مدل و افزایش خریدار، روند رو به رشدی پیدا کرده که این مسئله بحث انتخاب خودرو را با اهمیت بیشتری مواجه ساخته است.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، بخش تاکسی رادیویی برنامه ایرانشهر که این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا، مصاحبه های خود را به شکل تلفنی انجام می دهد، این بار در سفر به شیراز در خصوص موضوع برنامه با آقای روستا یکی از رانندگان تاکسی این شهر گفت و گو کرده است.
آقای روستا یکی از رانندگان تاکسی این شهر می گوید: این روزها به دلیل گرانی خودرو، امکانی برای تعویض ندارم اما اگر روزی بخواهم خودرویی خریداری کنم حتما از تولیدات داخلی استفاده می کنم.
برنامه ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 18:00 از رادیو ایران پخش می شود.

1399/02/29
|
11:25
دسترسی سریع
ایرانشهر