صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

وضعیت آلودگی شناگاه های کشور

دکتر «ضیاء الدین الماسی» مدیر کل دفتر بررسی آلودگی های دریایی سازمان محیط زیست؛ در برنامه «سیاره آبی» وضعیت آلودگی شناگاه های کشور را مورد بررسی قرار داد.

مرتبط با این