سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:40 به مدت 20 دقیقه

هر نهالی كه كاشته می شود نیازمند مراقبت و حفاظت است

كارشناس حوزه درختكاری و منابع طبیعی گفت: در كشوری مثل ایران كه بارش های كمی دارد رسیدگی به درختان با آبیاری مناسب در اولویت اول است.

هر ساله به علل گوناگونی با انگیزه توسعه فضای سبز درخت می كاریم اما در رهگذر زمان با غافل شدن از وضع آبیاری از حال درختان غافل می شویم و شاهد خشك شدن آنها می شویم.

طرح كاشت نهال اقدامی نیك و پسندیده ای است كه هر ساله پیش از آغاز بهار و توسط طبیعت دوستان و فعالان محیط زیست اجرا می شود توجه مردم را به درخت و درختكاری بیشتر جلب می كند.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، مصطفی خوشنویس كارشناس حوزه درختكاری و منابع طبیعی در برنامه سیاره آبی در این باره گفت: هر نهالی كه كاشته می شود نیازمند مراقبت و حفاظت است این مراقبت و حفاظت در كشوری مثل ایران به دلیل بارش های كم اهمیت زیادتری دارد رسیدگی به درختان با آبیاری مناسب در اولویت اول است.

برنامه سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 16:40 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/05/08
|
14:20
دسترسی سریع
سیاره آبی