سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:40 به مدت 20 دقیقه

در فصل تابستان گیاهان به آب بیشتری نیاز دارند

اگر در فصل زمستان آبیاری یك بار در ماه است این میزان در فصل تابستان به هفته ای یك بار می رسد.

گیاهان در فصل تابستان به آبیاری بیشتری نیاز دارند اگر در فصل زمستان آبیاری یك بار در ماه است این میزان در فصل تابستان به هفته ای یك بار می رسد.

زندگی را به زیباترین ها گره بزنید، با شاخه گلی، به درختی، به گلی و گلدانی.

در بخش «گلدون» «سیاره آبی» با گل و گیاهان آپارتمانی بیشتر آشنا می شویم.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «گلدون» «سیاره آبی» این بار درباره روش های نگهداری گیاهان در فصل تابستان صحبت كرده است.

گیاهان در فصل تابستان به آبیاری بیشتری نیاز دارند؛ اگر در فصل زمستان آبیاری یك بار در ماه است این میزان در فصل تابستان به هفته ای یك بار می رسد.

برنامه «سیاره آبی» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 16:40 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/04/13
|
14:42
دسترسی سریع
سیاره آبی