سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:40 به مدت 20 دقیقه

گیاه آنتوریوم از آفتاب شدید بیزار است

گل های گیاه آپارتمانی آنتوریوم تا سه ماه بر بوته می ماند؛ در «سیاره آبی» بشنوید.

نگهداری گل و گیاه در منزل، علاوه بر آنكه از افسرگی جلوگیری می كند، به افراد منزوی نیز امید می بخشد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، «مهرداد میرزایی» در بخش «گلدون» برنامه «سیاره آبی» درباره روش های نگهداری گیاه آپارتمانی آنتوریوم صحبت كرده است.

برنامه «سیاره آبی» شنبه تا چهارشنبه هر هفته از رادیو ایران پخش می شود.

1401/09/07
|
18:55
دسترسی سریع
سیاره آبی