سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:40 به مدت 20 دقیقه

آبی كه به گیاه داده می شود؛ همه گلدان را بپوشاند

آبیاری به گیاه اگر به شكل مناسب و كافی انجام نشود نوك سوزی برگ گیاه را به دنبال دارد؛ در برنامه «سیاره آبی» بیشتر بشنوید.

نگهداری گل و گیاه در منزل، از افسردگی و اضطراب جلوگیری می كند و به افراد تنها و منزوی برای ادامه زندگی روحیه می دهد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، بخش «گلدون» برنامه «سیاره آبی» درباره علل نوك سوزی برگ بیشتر توضیح می دهد.

برنامه «سیاره آبی» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 15:30 از رادیو ایران پخش می شود.

1401/08/01
|
17:12
دسترسی سریع
سیاره آبی